Skip to content

Wie we zijn

De Vereniging voor Creatief Anachronisme heeft ten doel:

het levend houden van en het vergroten van de kennis over de cultuur der Middeleeuwen.

Zij zal dit doel trachten te verwezenlijken door ondermeer:

het doen van (wetenschappelijk) onderzoek, het houden van werkgroepen en bijeenkomsten, het organiseren van lezingen, congressen, het doen van publicaties.

(Uit onze statuten).

De Vereniging voor Creatief Anachronisme is de Nederlandse variant van de Society of Creative Anachronism (SCA). De Gouw Polderslot (in het Engels: Shire of Polderslot) is de naam waaronder de Nederlandse groep binnen de SCA bekend is.

De SCA is een internationale organisatie, wiens leden de Middeleeuwen en Renaissance re-creëren, onderzoeken en her-beleven.

De wereld van de SCA is onderverdeeld in Koninkrijken. Europa, het Midden-Oosten en Afrika vormen het Koninkrijk Drachenwald. Vandaag de dag zijn wereldwijd rond de 30.000 mensen lid van de SCA, van de Noordkaap tot Kaapstad. De meeste van deze leden bevinden zich in Noord-Amerika. Europa telt ongeveer 800 leden; de Nederlandse groep is om en nabij de 30 personen groot.

Zie ook:


“We’re just Harmless, Historical Nuts.

Who wear boiler plate on our butts.
Who dress up clothes from the 12th century.
And bash on each other with sticks and debris.

And make up the world’s largest private army…
Harmless, Historical Nuts.”

– Leslie Fish