Skip to content

Organisatie

Onze groep heeft eigenlijk een “dubbel” bestuur.

Aan de ene kant is er het bestuur van de Vereniging voor Creatief Anachronisme, die zich met name richt op de “zakelijke” kant van de vereniging.

Daarnaast zijn er de “officieren” (officers) van de Gouw Polderslot, die zich veel meer richten op de “spel” kant, de dingen die we binnen de VCA / SCA met en voor elkaar doen.

Het bestuur van de VCA

Voorzitter Max Keeren
Secretaris Nathalie Calukovic-Skoric
Penningmeester Karen Kramer-Medema

De officieren van de Gouw Polderslot

Seneschalc
Seneshal
Bertrick van Tricht
Bart Orbons
Heraut
Herald
(vacant)
Maerscalc
Knight Marshal
Floris van Montfoort
Gerard van Heusden
Kunst en Wetenscappen
Minister of Arts & Sciences
Mariken van Oostbroeck
Marieke Jacobse
Tresorier
Exchequer
Hilde van Polderslot
Karen Kramer-Medema
Cronist
Chronicler
Hadewijch van Erbeke
Agnes ten Brink
Borggraaf / Borggravinne
Chatelain
(vacant)
Dans
Dance Master
Laura van Schiedam
Yvonne Kruithof
Web
Webminister
Hilde van Polderslot
Karen Kramer-Medema